SPF Åboland

Hörsel och synkompassen

01.02.2019 kl. 10:08
Seminariet lockade närmare 150 personer till Åbo i januari. Hur ser framtiden ut när det gäller hörsel- och synhjälpmedel? Det fick vi svar på.

Arrangemanget var ett samarbete inom den s.k. TRION i vilken ingår Svenska Hörselförbundet, Finlands Svenska Synskadade (FSS) och Svenska pensionärsförbundet.

Efter ordförande Ole Norrbacks inledningsord tog specialläkare Jaakko Salonen från Åbo Universitetscentralsjukhus till orda. Hans inlägg handlade om framtiden inom hörselforskningen. Genforskningen kommer att ge många nya möjligheter för dem som har en hörselskada. I framtiden kan man kanske konstruera hårceller till örat (hörselhår) eller programmera om stamceller till hårceller. Salonen påpekade att vi redan lever i framtiden i och med cochleaimplantaten. Dessa är hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven kan ge hörselskadade och döva möjlighet att uppfatta ljud.

Salonen tog också upp olika tips att klara av tinnitus samt forskning om magnetstimulering av hjärnan. Han svarade även på publikfrågor, bl.a. om lägesyrsel och vad det beror på. Det finns effektiva rörelser som man kan linda symptomen med. 

Misa Möller är magister i synpedagogik och synnedsättning. Hon arbetar vid Skilla (f.d. Svenska skolan för synskadade). Skilla är en del av det nationella resurscentret Valteri (center för lärande och kompetens). Möller bedriver också synforskning vid Helsingfors Universitet och har specialiserat sig på sambandet mellan syn och hjärna. Det finns över 32 olika områden i hjärnan som bearbetar syninformation. Mekanismerna som ger upphov till komplikationer i dessa områden är viktiga att förstå för att kunna hjälpa patienter. Eftersom hjärnan är plastisk är det ändmålsenligt att forska i hur olika typer av rehabilitering kan hjälpa personer med hjärnrelaterade synskador. Möller är neurosynpedagog och hon ger handledning till lärare med synskadade elever. Denna nya forskning gagnar dock alla åldrar eftersom vem som helst kan få en hjärnskada som påverkar synen.

Efter lunchen berättade Dick Lundmark från företaget Kuulotekniikka om framtiden inom hörhjälpmedel. Redan nu fungerar de nyaste hörapparaterna med s.k. Bluetooth-teknik. Detta har blivit möjligt eftersom storleken på själva apparaten och på batterierna har blivit mindre. Bluetooth betyder att man inte längre har slingor utan ljudet förs trådlöst från mikrofonen till apparaten. Man kan också koppla in sin mobiltelefon direkt till apparaten vilket t.ex. gör en separat handsfree onödig.

I själva verket kan man i.o.m. ny teknik styra allt med sin telefon, inte bara hemelektronik, utan också sin hörapparat. I framtiden kan t.ex. mobiltelefonens navigator kommunicera med hörapparaten och genom den ge olika anvisningar.

Än så länge är dessa Bluetooth-hörapparater dyrare än de traditionella men priserna kommer ner. Det enda hindret är att kunderna ska våga använda sig av den nya tekniken. Den senaste tiden har man utvecklat bättre laddbara hörapparater som klarar sig på en laddning hela dagen. Nyttan med det är stor eftersom kunderna inte behöver byta batterier utan man laddar apparaten t.ex. under natten.

Den sista talaren under dagen var Stina Nygård från Finlands Svenska Synskadade. Hon arbetar som rehabiliteringsrådgivare i Åboland och Åland. Hon berättade om egna erfarenheter som rådgivare och handledare till synskadade personer. Hon berättade om en kund som tar hjälp av ny teknik; hon får anvisningar om vid vilken busshållplats hon ska stiga av. I det fallet berättar telefonens navigationsapplikation när hon närmar sig den rätta hållplatsen. Mobiltelefonen är också i övrigt ett viktigt hjälpmedel till vilken man kan ge olika kommandon, t.ex. diktera ett textmeddelande eller läsa upp en text.

Intressanta hjälpmedel är olika kameror som fästs på glasögonen. Det finns bl.a. produkten

OrCam MyEye som hjälper personer som är blinda eller synskadade att läsa text, känna igen ansikten, identifiera föremål, sedlar och färger samt berätta datum och tid för dem.

Ett annat hjälpmedel är olika smarta högtalare som man kan ha i sitt hem, s.k. virtuella assistenter. De är kopplade till utrustning hemma, t.ex. till en radio eller din mobil.

Svenska Yle är först i Finland med röststyrning på digitala assistenter. Man kan nu be sin mobil eller smarta högtalare att spela upp den senaste nyhetssändningen eller något annat program med hjälp av sin röst. Funktionen är tillgänglig på svenska på Google Assistent och Google Home.

En intressant nyhet är ett företag i Esbo som utvecklaren vita käppen-robot. Den ledsagande roboten kan styra person i rätt riktning. I Sverige säljs en produkt som heter Sunu Band som man har runt handleden. Den fungerar med en typ av radarsystem som gör att bandet vibrerar och styr personen åt rätt håll.

Den mycket informativa dagen avslutades med högklassig underhållning. Daniela Fogelholm och Minna Nyberg sjöng sånger med tonsättning av Erna Tauro. Juha Kujanpää ackompanjerade på keyboard.

Ole Norrback kunde vid dagens slut konstatera att dagens behållning varit stort och att samarbetet löper fint mellan de arrangerande organisationerna. Vi behöver mer samarbetsprojekt i Svenskfinland konstaterade han.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Lehtonen