SPF Åboland

Skärgårdens IT-handledare på ÅU

19.04.2019 kl. 20:05
Hur ska man komma igång med att läsa sin dagstidning digitalt? Det funderar många pensionärer på. Svenska pensionärsförbundet har tillsammans med tidningshusen startat utbildning om detta för föreningarnas IT-handledare. I april var det Åbos tur.

IT-koordinator Robert Riska från SPF (fr.v.) samt Sabine Schütt, Monica Forsell och Tom Simola från ÅU stod för informationen.

Finlands äldsta utkommande tidning, Åbo Underrättelser inbjöd IT-handledare från hela skärgården till sin redaktion i Logomo. Chefredaktör Tom Simola informerade de knappt tjugo IT-handledarna om tidningsbranshens utmaningar och om ÅUs framtidsplaner.

Via sin webbsida strävar ÅU att vara närvarande och att uppdatera nyheter så ofta som möjligt berättade webbchef Monica Forsell.

Sabine Schütt på kundtjänst handleder per telefon och har man problem med sin prenumeration eller applikation kan hon hjälpa. Samarbetet med IT-handledarna fortsätter och den första versionen av ÅUs manual kan man få via sin pensionärsförening. Sabine gick igenom manualen och applikationens principer.

Att få feedback om systemet är mycket viktig för Åbo Underrättelser. Man vill utveckla användarvänligheten och smidigheten. Där kan IT handledarna och alla prenumeranter vara till stor nytta. Om de lokala nyheterna är tillgängliga hjälper det alla invånare inklusive pensionärerna att inkluderas i samhället.

 

Mona Lehtonen, ombudsman

 

Mona Lehtonen