SPF Åboland

SPF Åboland styrelse 2019

Medlemmar:

Tryggve Röblom, Ordförande, Dragsfjärds Pensionärer (suppleant: Olof Isberg)
Bengt Backman, Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär (Liisa Wikfors)    
Christjan Brander, Pensionärsföreningen i Iniö (Rea Åkerfelt)                         
Inga-Lill Karlsson, Åbo Svenska Pensionärsklubb (Per-Olof Nordin)
Mikael Reuter, Pargas Svenska Pensionärer (Kristina von Weissenberg)
Carl-Erik Wasén, Kimito Pensionärsförening (Rune Bergström)             
Gunnar Ölander, Västanfjärds Pensionärsförening (Birgitta Söderholm)               
Trygve Österman, Korpo Pensionärer (Göran Rönnberg) 
Närvarorätt: Pensionärsklubben Festingarna i Nagu, Yngve Lindqvist

 

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2017

Här hittar du stadgarna för SPF Åboland som antogs 22.11.2016

Åboländska representanter i Svenska pensionärsförbundets styrelse och kommittéer 2019

Förbundsstyrelsen:  Christjan Brander
Suppleant förbundsstyrelsen:  Annika Loman
Arbetsutskottet: Mikael Reuter
Redaktionsrådet: Torbjörn Kevin
IT-kommittén: Christjan Brander (ordf), Esa Mäkelä
Resekommittén: Asta Lindholm
Kommitté för intressebevakning och påverkan: Clara Kronqvist-Sundström
Valberedningen: Carita Isaksson