SPF Åboland

SPF Åboland konstituerade sig

22.01.2019 kl. 13:31
Den gemensamma styrelsen för de åboländska pensionärsföreningarna SPF Åboland valde ordförande.

SPF Åboland sammankom i Pargas den 15.1.2019. Till ordförande för år 2019 valdes Tryggve Röblom från Dragsfjärds Pensionärer. Till vice ordförande valdes Mikael Reuter från Pargas Svenska Pensionärer.

Enligt stadgarna är ombudsmannen i Åboland, Mona Lehtonen sekreterare för styrelsen.  

På mötet beslöts också att medlemmar i Svenska pensionärsförbundets kommittéer kallas till mötet.

Här hittar du styrelsen och kommittémedlemmarna.

Mona Lehtonen